Zamówienie publiczne

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie eventu „Bo tętni w nas dobro” ZP/KC-8/2022
ZP/KC-8/2022
2022-05-17
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2022-06-01