Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych na analizatorze biochemicznym Konelab 20i wraz z usługą przegladu technicznego ZP/TP-14/22
ZP/TP-14/22
2022-06-08
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2022-07-25