Zamówienie publiczne

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH (KK) Z KRWI OBWODOWEJ METODĄ AFEREZY ORAZ KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH (KK) SZPIKU TAKŻE NA POBIERANIE LIMFOCYTÓW Z KRWI OBWODOWEJ METODĄ AFEREZY
.
2022-07-05
.
Marcin Haraburda, tel. 85 745 63 35, mharaburda@rckik.bialystok.pl
2022-07-18