Zamówienie publiczne

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych związanych z pobieraniem komórek krwiotwórczych (KK) z krwi obwodowej metodą aferezy oraz komórek krwiotwórczych (KK) szpiku także na pobieranie limfocytów z krwi obwodowej metodą aferezy
RCKiK/ODS/5899/07/2022
2022-07-22
.
Magdalena Ziniewicz, tel. (85) 7456335
2022-08-26