Zamówienie publiczne

Dostawa pojemników na odpady medyczne oraz worków foliowych na odpady medyczne i chemiczne ZP/TP-23/22
ZP/TP-23/22
2022-09-28
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2022-11-22