Zamówienie publiczne

Dostawę odczynników do wykonywania oznaczeń na analizatorze PK 7300 wraz z usługą przeglądów, konserwacji i napraw analizatora oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C wraz z sługą przeglądów, konserwacji i napraw stacji wody
ZP/KC-15/2022
2022-10-05
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2022-10-20