Zamówienie publiczne

Dostawa automatycznego systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń ZP/PN-22/22
ZP/PN-22/22
2022-10-07
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-01-23