Zamówienie publiczne

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek termotransferowych ZP/TP-28/22
ZP/TP-28/22
2022-11-23
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-01-10