Zamówienie publiczne

Usługa dostępu do Internetu przez symetryczne łącze na rzecz RCKiK w Białymstoku oraz jego Terenowych Oddziałów w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łomży i Suwałkach” – ZP/KC – 16/2022
ZP/KC – 16/2022
2022-12-01
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2022-12-22