Zamówienie publiczne

Dostawa płynów PAS oraz filtrów do KKP ZP/TP-2/23 - link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2cb93467-924f-11ed-b4ea-f64d350121d2
ZP/TP-2/23
2023-01-16
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-01-16