Zamówienie publiczne

Dostawa soku jabłkowego, naturalnej wody źródlanej oraz wody źródlanej w butlach galonowych wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę - link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-270dee31-9639-11ed-b4ea-f64d350121d2
ZP/TP-4/23
2023-01-17
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-01-17