Zamówienie publiczne

Dostawa energii elektrycznej ZP/PN-4/23; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-700e5947-9711-11ed-b4ea-f64d350121d2
ZP/PN-4/23
2023-01-30
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-01-30