Zamówienie publiczne

Dostawa paliwa do pojazdów służbowych ZP/PN-6/23: link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c28cc663-a08a-11ed-9236-36fed59ea7dd
ZP/PN-6/23
2023-02-10
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-02-10