Zamówienie publiczne

Dostawa środków czystości oraz produktów jednorazowego użytku ZP/TP-7/21; ink do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e5b47b9-b73c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
ZP/TP-7/23
2023-02-28
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-02-28