Zamówienie publiczne

Dostawa energii elektrycznej ZP/PN-9/23; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c14bd48-c3ec-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
ZP/PN-9/23
2023-03-22
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-03-22