Zamówienie publiczne

Dostawa oprogramowania do migracji danych ZP/TP-15 /23; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef90b0c2-df78-11ed-9355-06954b8c6cb9
ZP/TP-15/23
2023-04-21
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-04-21