Zamówienie publiczne

Dostawa probówek okrągłodennych oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku ZP/PN-16/23; (link prowadzący bezpośrednio do postępowania) https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cb661f8e-f61f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
ZP/PN-16/23
2023-05-24
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-05-24