Zamówienie publiczne

Dostawa kart, odczynników, materiałów zużywalnych i zestawów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora i sprzętu manulanego ZP/PN-14/23. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7cb10df3-f87a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
ZP/PN-14/23
2023-05-26
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-05-26