Zamówienie publiczne

Dostawę subskrypcji do oprogramowania tworzącego bezpieczne środowisko informatyczne w RCKiK w Białymstoku ZP/TP-18/23 - Link do post.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99e26051-0a82-11ee-9355-06954b8c6cb9
ZP/TP-18/23
2023-06-14
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-06-14