Zamówienie publiczne

Dostawa probówek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym ... -ZP/TP-21/23; link do postęp.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a34a5ac9-2d1b-11ee-9aa3-96d3b4440790
ZP/TP-21/23
2023-07-28
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-07-28