Zamówienie publiczne

Dostawa w pełni automatycznego analizatora, odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów niezbędnych do wykonywania badań ...; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a5a700b6-5df5-11ee-a60c-9ec5599dddc1
ZP/PN-27/23
2023-10-10
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-10-10