Zamówienie publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych - ZP/TP-31/23; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6a224ae-7e3b-11ee-a60c-9ec5599dddc1
ZP/TP-31/23
2023-11-17
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-11-17