Zamówienie publiczne

Dostawa urządzeń chłodniczych - ZP/TP-32/23; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9f4cb3a-8536-11ee-9aa3-96d3b4440790
ZP/TP-32/23
2023-11-23
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-11-23