Aktualność

Pobieranie wymazów i badania laboratoryjne w Białymstoku oraz Łomży
Bartosz Szutkiewicz
wtorek, 09 marca 2021

1)    Badania laboratoryjne (w tym badanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2) wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 10.30.

2)    Pobieranie wymazów i badania w kierunku obecności SARS-CoV-2 (diagnostyka laboratoryjna COVID-19 metodą RT-PCR, a także testy antygenowe) odbywają się: od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30 – 14.30.

 

Płatność zarówno kartą, jak i gotówką.

 

Z kolei w Terenowym Oddziale Łomży, w kontenerze ustawionym przy głównym wejściu do Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, wymazy (tylko metoda RT-PCR!!) pobieramy we wtorki i czwartki w godzinach 13.00 - 14.30. PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ.


Koszt badania RT-PCR z pobraniem wymazu w kierunku obecności wirusa SARS-COV-2 wynosi 310,00 zł.
Koszt testu antygenowego w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 wynosi 120,00 zł.

Zalecamy elektroniczny odbiór wyników. Wyniki można otrzymać w ciągu 48h od pobrania wymazu. Wyniki są dostępne również w języku angielskim.

 

Elektroniczny odbiór wyników przez aplikację eLaborat (proszę kliknąć w link obok)  http://kl142.elaborat.marcel.pl 

 

Zapraszamy klientów instytucjonalnych do zlecania badań w kierunku obecności SARS-CoV-2.
Możliwość zlecania badań przez system EWP lub podpisanie umowy.
Badanie w kierunku SARS-CoV-2 jest wykonywane metodą  biologii molekularnej RT PCR.
Nasze laboratorium diagnostyczne jest na liście laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid)
Pobieranie wymazów i badania laboratoryjne w Białymstoku oraz Łomży