Formularze i materiały dla szpitali

Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych do pobrania [pobierz]


Rozporządzenie MZ w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą z dnia 16 paździenika 2017 r. [pobierz]

Pliki do pobrania

PobierzWytyczne dla Zleceniodawców zewnętrznych dotyczące zasad pobierania, oznakowania, przechowywania i transportu próbek do badań w Pracowni Badań Zgodności Tkankowej (HLA).doc

Pliki do pobrania

PobierzZał. nr 2 Zgłoszenie na szkolenie.docx

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE NA KREW I JEJ SKŁADNIKI.doc

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZAMÓWIENIE NA KREW I JEJ SJŁADNIKI DO PILNEGO PRZETOCZENIA.doc

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZLECENIE NA BADANIE GRUPY KRWI.doc

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZLECENIE NA KONSULTACYJNE BADANIE IMMUNOHEMATOLOGICZNE.DOC

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH KWALIFIKUJĄCYCH DO PODANIA IMMUNOGLOBULINY ANTY-D.doc

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZLECENIE NA WYKONANIE PRÓBY ZGODNOŚCI.doc

Pliki do pobrania

Pobierz2018 ZGŁOSZENIE NIEPOŻĄDANEJ REAKCJ POPRZETOCZENIOWEJ LUB ZDARZANIA.doc

Pliki do pobrania

Pobierzskierowanie na zabieg.docx

Pliki do pobrania

Pobierz2018 zamówienie na czynniki idesmopresyne.pdf

Pliki do pobrania

PobierzProtokół niewykorzystania krwi lub jej składników.doc

Pliki do pobrania

PobierzZLECENIE NA BADANIA IMMUNOGENETYCZNE ORAZ IMMUNOSEROLOGICZNE (HLA).doc

Pliki do pobrania

PobierzZał nr 1_aktualizacja danych komitetu transfuzjologicznego za 2019.docx

Pliki do pobrania

PobierzZał. nr 2_roczny raport z działalności podmiotu leczniczego w zakresie krwiolecznictwa za rok 2019.docx

Pliki do pobrania

PobierzZał. nr 3_roczny raport z działalności komitetu transfuzjologicznego za 2019.docx

Pliki do pobrania

PobierzZał. nr 4_sprawozdanie dot. przetoczenia krwi i jej składników za rok 2019.xls