Formularze i materiały dla szpitali

Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych do pobrania [pobierz]


Rozporządzenie MZ w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą z dnia 16 paździenika 2017 r. [pobierz]