RCKiK w Białymstoku

Adres
Białystok 15-950, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
Telefon
857456301 - Rejestracja Dawców, 857447002 - Sekretariat
Fax
857447133
Email
sekretariat@rckik.bialystok.pl
Opis

Godziny rejestracji: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 14.30; w środy: 7.00 - 17.30

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku posiada system Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO9001:2009 potwierdzony certyfikatem wystawionym przez BVC Polska.

 Struktura
Dyrekcja
Dział Dawców i Ekspedycji
Dział Pobierania i Preparatyki Krwi
Dział Immunologii Transfuzjologicznej i Dział Laboratoryjny
Dział Zapewniania Jakości
Dział Eksploatacyjno - Administracyjny
Dział Finansowo - Księgowy
Sekcja Kadrowo - Płacowa
Sekretariat