Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ Z DNIA  15  MARCA 2019 R. Z PRZEBIEGU KONKURSU OFERT 

NA WYKONYWANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 marca 2019 roku o godz. 1230 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Dział Kadr – pokój nr 219.

Otwarcia ofert oraz ich oceny dokonała Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora RCKiK w Białymstoku  Zarządzeniem nr Z/52/5 z dnia 22 lutego 2019 r. w składzie:

dr n. med. Anna Małgorzata Chabowska – przewodnicząca,

mgr Ewa Pazulak – sekretarz,

dr n. med. Anna Rogowska,– członek,

dr n. med. Agnieszka Żebrowska – członek.

Wykaz zgłoszonych ofert: 12

Pakiet I –  zapotrzebowanie 6 ofert – zgłoszonych 6 ofert

-          Jarosław Karpieniuk,

-          Indywidualna Praktyka Lekarska Konrad Namiotko,

-          Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Polecka-Jaźwińska,

-          Radosław Rauba,

-          Katarzyna Naliwajko,

-          Marta Derewicz.

Pakiet II – zapotrzebowanie 4 oferty – zgłoszonych 3 oferty

-          Emilia Wojno,

-          Joachim Gawroński,

-          Anna Czyż.

Pakiet III – zapotrzebowanie 1 oferta – zgłoszonych 0 ofert

Pakiet IV –  zapotrzebowanie 2 oferty – zgłoszonych 1 oferta

      -    Katarzyna Linka

Pakiet V – zapotrzebowanie 4 oferty – zgłoszonych 2 oferty

-          Katarzyna Linka,

-          Radomir  Ostaszewski.

Informacja o spełnieniu warunków udziału w konkursie ofert:

Wymagane warunki udziału w konkursie ofert spełnia 12 oferentów.

Oferenci wykluczeni:

Brak

Oferty odrzucone:

Brak

Oferta najkorzystniejsza:

Przedmiotem konkursu było udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych.

We wszystkich wskazanych pakietach liczba ofert nie była większa od zapotrzebowania wskazanego  w Regulaminie przez Zamawiającego. Oferty są korzystne dla Zamawiającego wobec powyższego zostają przyjęte do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zatwierdzenie wyniku konkursu ofert:

Prace Komisji Konkursowej zakończyły się w dniu 15 marca 2019 r. o godz.1330. Protokół w dniu 15 marca 2019 r. został spisany, odczytany i podpisany przez powołaną Komisję Konkursową:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

PROTOKÓŁ Z DNIA  15  MARCA  2019 R. Z PRZEBIEGU KONKURSU OFERT 

NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  PRZEZ  DIAGNOSTĘ  LABORATORYJNEGO

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 marca 2019 roku o godz. 1230 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Dział Kadr – pokój nr 219.

Otwarcia ofert oraz ich oceny dokonała Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora RCKiK w Białymstoku  Zarządzeniem nr Z/52/5 z dnia 22 lutego 2019 r. w składzie:

dr n. med. Anna Małgorzata Chabowska – przewodnicząca,

mgr Ewa Pazulak – sekretarz,

dr n. med. Anna Rogowska,– członek,

dr n. med. Agnieszka Żebrowska – członek.

Wykaz zgłoszonych ofert: 7

Pakiet I – zapotrzebowanie 2 oferty – zgłoszonych 2 oferty

-          Edyta Auchimowicz,

-          Karolina Zaremba

Pakiet II – zapotrzebowanie 2 oferty – zgłoszonych 4 oferty

      -     Paweł Zawadzki,

-          Magdalena Sarna,

-          Ewa Nowińska,

-          Sławomir Anisimowicz.

Pakiet III – zapotrzebowanie 2 oferty – zgłoszonych 1 oferta

-          Joanna Sieńkowska.

Informacja o spełnieniu warunków udziału w konkursie ofert:

Wymagane warunki udziału w konkursie ofert spełnia 7 oferentów.

Oferenci wykluczeni:

Brak

Oferty odrzucone:

Brak

Oferta najkorzystniejsza:

Przedmiotem konkursu było udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego.

W pakietach I i III liczba ofert nie była większa od zapotrzebowania wskazanego  w Regulaminie przez Zamawiającego. Oferty są korzystne dla Zamawiającego wobec powyższego zostają przyjęte do realizacji przedmiotu zamówienia.

Pakiet II

We wskazanym pakiecie liczba ofert była większa od zapotrzebowania wskazanego  w Regulaminie Zamawiającego.

Oferty najkorzystniejsze dla Zamawiającego, które zostają przyjęte do realizacji:

-          Sławomir Anisimowicz          -           50 pkt.

-          Ewa Nowińska                      -           50 pkt.

Oferty, które nie zostały przyjęte do realizacji przez Zamawiającego:

-          Magdalena Sarna                   -           48,44 pkt.

-          Paweł Zawadzki                    -           44,29 pkt.

Zatwierdzenie wyniku konkursu ofert:

Prace Komisji Konkursowej zakończyły się w dniu 15 marca 2019 r. o godz.1330. Protokół  w dniu 15 marca 2019 r. został spisany, odczytany i podpisany przez powołaną Komisję Konkursową:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

PROTOKÓŁ Z DNIA 15  MARCA 2019 R. Z PRZEBIEGU KONKURSU OFERT 

NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ (POŁOŻNĄ)

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 marca 2019 roku o godz. 1230 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Dział Kadr – pokój nr 219.

Otwarcia ofert oraz ich oceny dokonała Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora RCKiK w Białymstoku  Zarządzeniem nr Z/52/5 z dnia 22 lutego 2019 r. w składzie:

dr n. med. Anna Małgorzata Chabowska – przewodnicząca,

mgr Ewa Pazulak – sekretarz,

dr n. med. Anna Rogowska,– członek,

dr n. med. Agnieszka Żebrowska – członek.

Wykaz zgłoszonych ofert: 31

Pakiet I –  zapotrzebowanie 18 ofert – zgłoszonych 15 ofert

-          Kamila Rybińska,

-          Raisa Bartoszuk

-          Teresa Fiedorczyk,

-          Anna Sulima Dolina,

-          Mariola Iwona Małaszkiewicz,

-          Marianna Bielawiec,

-          Katarzyna Tarasiuk,

-          Praktyka Pielęgniarska Joanna Skubich,

-          Renata Anna Zalewska,

-          Izabela Maleszewska,

-          Marzena Fiszer,

-          Dorota Bychowska,

-          Marta Chabowska,

-          Anna Łuniewska,

-          Marta Szydłowska.

Pakiet II – zapotrzebowanie 9 ofert – zgłoszonych 8 ofert

-          Hanna Mysiak,

-          Emilia Listowska,

-          Justyna Bagińska,

-          Katarzyna Baczewska,

-          Marzena Baczewska,

-          Grażyna Bagińska,

-          Bogumiła Mioduszewska,

-          Renata Sakowska.

Pakiet III – zapotrzebowanie 4 oferty – zgłoszonych 4 oferty

-          Paweł Sowul,

-          Grażyna Pietrewicz,

-          Bogusława Jadwiga Rusińska,

-          Teresa Pachucka.

Pakiet IV –  zapotrzebowanie 4 oferty – zgłoszonych 4 oferty

      -     Anna Urszula Dźwilewska,

-          Joanna Grygoruk,

-          Halina Sawczuk,

-          Jolanta Michaluk

Pakiet V – zapotrzebowanie 1 oferta – zgłoszonych 0 ofert

Informacja o spełnieniu warunków udziału w konkursie ofert:

Wymagane warunki udziału w konkursie ofert spełnia 31 oferentów.

Oferty odrzucone:

Brak.

Oferta najkorzystniejsza:

Przedmiotem konkursu było udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę (położną).

We wszystkich wskazanych pakietach liczba ofert nie była większa od zapotrzebowania wskazanego  w Regulaminie przez Zamawiającego. Oferty są korzystne dla Zamawiającego wobec powyższego zostają przyjęte do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zatwierdzenie wyniku konkursu ofert:

Prace Komisji Konkursowej zakończyły się w dniu 15 marca 2019 r. o godz.1330. Protokół w dniu 15 marca 2019 r. został spisany, odczytany i podpisany przez powołaną Komisję Konkursową: