Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ  z  dnia  12  lutego 2020 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarka / Pielęgniarz.

Na stanowisko pielęgniarki do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Białymstoku wpłynęła  jedna oferta:

  1. Pani Magdalena Dzieniszewska.

Kandydatka spełnia kryteria formalne.                     

Komisja w składzie:

  1. Prof. dr n. med. Piotr Marek Radziwon –  Dyrektor RCKiK w Białymstoku,
  2. dr n. med. Anna Rogowska – Kierownik DPiP,
  3. mgr Ewa Pazulak – Kierownik Sekcji K-P,

na stanowisko pielęgniarki wybrała Panią Magdalenę Dzieniszewską.

Uzasadnienie:

Pani Magdalena Dzieniszewska spełnia wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy oraz posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.