Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ  z  dnia  21  maja  2019 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent   - T.O. w  Hajnówce

Na stanowisko Młodszy Asystent / Asystent do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa w Białymstoku wpłynęła jedna oferta:

  1. Pana Adama Stalmaskiego, zam. Mądrzechowo.

Komisja w składzie:

1.  prof. dr n. med. Piotr Marek Radziwon – Dyrektor RCKiK w Białymstoku,

2.  lek. med. Justyna  Filipiuk  –  Kierownik T.O. w  Hajnówce,

3.  mgr Ewa Pazulak – Kierownik SKP,

na stanowisko Młodszy Asystent / Asystent wybrała następującą osobę:

  1. Pan  Adam Stalmaski, zam. Mądrzechowo.

Uzasadnienie:

Pan  Adam Stalmaski posiada odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia wymagania zawarte w ofercie pracy.