Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ  z  dnia  07  sierpnia  2017 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko Bufetowa.

Na stanowisko bufetowej wpłynęła do RCKiK w Białymstoku jedna oferta.  

  1. Pani  Izabela Tarasiuk,

Komisja w składzie:

  1. prof. dr n. med. Piotr Marek Radziwon – Dyrektor RCKiK w Białymstoku,
  2. mgr Wojciech Małyszko – Kierownik Sekcji A-G,
  3. mgr Ewa Pazulak – Kierownik Sekcji K-P,

na stanowisko bufetowej wybrała Panią Izabelę Tarasiuk.

Uzasadnienie:

Wskazana kandydatka spełnia kryteria formalne zawarte w ofercie pracy.