Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ  z  dnia  15  stycznia  2019 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent   - T.O. w  Bielsku Podlaskim

Na stanowisko Młodszy Asystent / Asystent do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa w Białymstoku wpłynęło siedem ofert:

 1. Pani Monika Kułakowska, zam. Białystok,
 2. Pani Katarzyna Korolko, zam. Bielsk Podlaski,
 3. Pani Anna Trusiewicz, zam. Kleosin,
 4. Pani Joanna Kisielewska – Iwaniuk, zam. Zabłudów,
 5. Pani Barbara Gryciuk, zam. Siemiatycze,
 6. Pani Iwona Zacharczuk, zam. Białystok,
 7. Pani Monika Piątkowska, zam. Białystok.

Komisja w składzie:

1.  prof. dr n. med. Piotr Marek Radziwon – Dyrektor RCKiK w Białymstoku,

2.  lek. med. Joanna Boużyk-Szutkiewicz  –  Kierownik T.O. w Bielsku Podlaskim,

3.  mgr Ewa Pazulak – Kierownik SKP.

na stanowisko Młodszy Asystent / Asystent wybrała następujące osoby:

 1. Panią Annę Trusiewicz, zam. Kleosin,
 2. Pani Iwonę Zacharczuk, zam. Białystok,
 3. Pani Monikę Piątkowską, zam. Białystok.

Uzasadnienie:

Wskazane Panie posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz spełniają wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

PROTOKÓŁ  z  dnia  15  stycznia  2019 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent   - T.O. w  Suwałkach

Na stanowisko Młodszy Asystent / Asystent do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w Białymstoku wpłynęło sześć ofert:

 1. Pani Magdalena Bojanowska, zam. Augustów,
 2. Pani Emilia Strugulewska, zam. Augustów,
 3. Pani Agnieszka Szypulewska, zam. Mała Huta,
 4. Pani Katarzyna Andruszkiewicz, zam. Suwałki,
 5. Pani Ewa Bilbin-Racis, zam. Suwałki,
 6. Pani Wioleta Dębowska, zam. Raczki.

Komisja w składzie:

1.  prof. dr n. med. Piotr Marek Radziwon – Dyrektor RCKiK w Białymstoku,

2.  lek. med. Jolanta Osińska  –  Kierownik T.O. w  Suwałkach,

3.  mgr Ewa Pazulak – Kierownik SKP.

na stanowisko Młodszy Asystent / Asystent wybrała następujące osoby:

 1. Pani Emilia Strugulewska, zam. Augustów,
 2. Pani Agnieszka Szypulewska, zam. Mała Huta,
 3. Pani Katarzyna Andruszkiewicz, zam. Suwałki,
 4. Pani Ewa Bilbin-Racis, zam. Suwałki,

Uzasadnienie:

Wskazane Panie posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowały się jako osoby rzetelne i kreatywne. Wykazały wysoki poziom motywacji oraz pożądane cechy charakteru do pracy na proponowanym stanowisku.