Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ  z  dnia  05  września  2019 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik gospodarczy - kierowca.

Na stanowisko Pracownik gospodarczy – kierowca wpłynęła do RCKiK w Białymstoku jedna oferta:  

  1. Pan Daniel Mateusz Gołubowski.

Komisja w składzie:

  1. prof. dr n. med. Piotr Marek Radziwon – Dyrektor RCKiK w Białymstoku,
  2. mgr Anna Tokarska – Kierownik Działu E-A,
  3. mgr Ewa Pazulak – Kierownik Sekcji K-P,

na stanowisko pracownik gospodarczy – kierowca wybrała Pana Daniela Mateusza Gołubowskiego.

Uzasadnienie:

Wskazany kandydat spełnia kryteria formalne zawarte w ofercie pracy.