Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ  z  dnia  18  października  2017 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent

Na stanowisko Młodszy Asystent / Asystent do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa w Białymstoku wpłynęły trzy oferty, z których dwie spełniały wymagania konieczne:

  1. Pani Anna Sidorowicz, zam. Leniewo
  2. Pani Marta Chacińska, zam. Białystok

Komisja w składzie:

1.  prof. dr n. med. Piotr Marek Radziwon – Dyrektor RCKiK w Białymstoku,

2.  dr Joanna Boużyk-Szutkiewicz – Kierownik T.O. w Bielsku Podlaskim,

3.  mgr Ewa Pazulak – Kierownik Sekcji K-P.

na stanowisko Młodszy Asystent / Asystent wybrała Panią Martę Chacińską.

Uzasadnienie:

Pani Marta Chacińska posiada odpowiednie kwalifikacje, spełnia wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy oraz posiada doświadczenie zawodowe w jednostce służby krwi.